Átadták az OSSKÁR-díjakat

Humánum, harmónia, minőség

Egy piac a Wekerle-telepen, egy ügyfélszolgálati központ Kőbányán és egy mádi borászat kapta meg az OSSKÁR-díjat június 28-án a Pesti Vigadóban. Az Osskó Judit és Tokár György építészek által alapított díj a település, a táj szelleméhez illeszkedő, kiemelkedő színvonalú épületekre hívja fel a figyelmet.

2021. június 28-án a Pesti Vigadóban átadták az OSSKÁR-díjakat. Az építészeti díjat Osskó Judit Ybl-díjas, Príma Primissima díjas építész alapította férjével, Tokár György (1933-2019) Ybl-díjas, Príma díjas építésszel közösen, ezt tükrözi a kettőjük nevének összekapcsolásával létrejött elnevezés is.

Az OSSKÁR-díj a környezetükbe harmonikusan illeszkedő, humánus, minőségi épületeket ismeri el (A Wekerle Kispiac, drónfotó: Zajti Film)
Az OSSKÁR-díj a környezetükbe harmonikusan illeszkedő, humánus, minőségi épületeket ismeri el (A Wekerle Kispiac, drónfotó: Zajti Film)

A díj olyan új építészeti alkotások, együttesek elismerését szolgálja, amelyek „illeszkednek a település, a táj szelleméhez, rendezik, és nem zaklatják tovább meglévő természeti és épített környezetünket.” Olyan kiemelkedő színvonalú műveket díjaznak, „amelyekben a vezető szerepet a humánum, a harmónia és a minőség képviseli” – tudható meg az OSSKÁR-díj alapítói és az Országos Főépítészi Kollégium (OFK) által meghirdetett országos, nyílt és nyilvános pályázat kiírásából. A versengésben Magyarország területén megépült és 2017. január 1. után átadott épületek vehettek részt, a pályázatok beadási határideje 2020. szeptember 28. volt. Harmincegy pályamű érkezett be, a díjazottakat hét tagú, neves építészekből álló bíráló bizottság választotta ki.

A díjátadó rendezvényen Juhász Judit, az MMA szóvivője mondott köszöntőt, majd Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja osztotta meg a hallgatósággal gondolatait. A díjakat Osskó Judit, valamint Salamin Ferenc, az OFK és egyben a zsűri elnöke adta át.

Három pályamű részesült OSSKÁR-díjban:

Wekerle Kispiac, Budapest – tervezők: Füzes András, Tóth Péter DLA 

A Bíráló Bizottság értékelésében elsősorban a Wekerle Kispiac példaszerű, a hagyományokat megújító megformálását emelte ki. Az épület hasznára fordítja a környezet kötöttségeit, és magas szinten folytatja a wekerlei építészet formarendjét. Puritán, de mégis rafinált tömegalakításával nem akar mindenáron trendi lenni, de mégis egyedi hangvételt üt meg, kézműves hangulattal és a vándoriskolai hallgatók által tervezett acéllemez grafikákkal. Alapvető válaszokat fogalmaz meg arra a kérdésre, hogy hogyan lehet egy történeti gyökerekkel rendelkező, erős karakterű környezethez viszonyulni a mai zaklatott világban.

A Wekerle Kispiac (Fotó: Jurassza Zsófia)
A Wekerle Kispiac (Fotó: Jurassza Zsófia)

Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ, Budapest – tervezők: Lukács István, Vikár András DLA, Gál Árpád, Mangel János, Kákóczki Norbert

Az ügyfélszolgálati központ példaszerű, érzékeny megfogalmazásával megőrzi és folytatja azt a századfordulós utcaképet, ami a környezetében a 20. század viharai ellenére megmaradt. „A tervezők a hely adottságait és az új épület viszonyát a kettő kapcsolatával és mai eszközöket alkalmazó absztrakcióval kezelték. A koncepció tiszteli az öröklött értéket, de távol áll tőle stiláris elemeinek és anyaghasználatának idézése. Az építészeti eszköztárat a ritmus, áttörtség és arányok, az új anyagok és technológiák elfogulatlan használata jelenti” – olvashatjuk a díjnyertes épület laudációjában. 

A Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ (Fotó: Bujnovszky Tamás)
A Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ (Fotó: Bujnovszky Tamás)

J. V. Borászat, Mád, tervező: Varga Csaba

A pályamű a magyar falvakban ma is létező hagyományos, úgynevezett soros beépítés megújulásához ad máshol is értelmezhető módszert és megoldást, és kihasználja az ebből adódó lehetőségeket. Természetes módon vállalja környezete jellegzetes beépítését, és ahhoz túlzott formai átértékelés nélkül alkalmazkodik. „Az oldalhatár mentén lépcsősen sorakozó épületelemek hangulatos, a helyhez illeszkedő megoldást eredményeznek, amit kiegészít a hegyaljai kő hagyományos, de egyben újszerű használata is. Folytatása ez Tokaj-hegyalja építészetének, de egyben javaslat a fejlesztésére is” – foglalta össze a zsűri az épület legfőbb erényeit.

J. V. Borászat, Mád (Fotó: Varga Csaba)
J. V. Borászat, Mád (Fotó: Varga Csaba)

Különdíjat kapott a budai Várban visszaépített királyi Lovarda. Osskó Judit ennek kapcsán kiemelte és méltatta Potzner Ferenc építész, művészettörténész munkásságát. Sulyok Miklós az MMA levelező tagja az OSSKÁR-díj átadásán a Pesti Vigadóban így fogalmazott: „Az új Királyi Lovarda a budai Várban – vezető tervezője Potzner Ferenc – ma a legaktuálisabb műemlék-kezelési kérdést, a visszaépítést érinti. Ez azonban egész múltszemléletünk kérdése, ez mutat rá legközvetlenebbül és legerősebben az építészet egzisztenciális mivoltára. Múltunk, létünk, nemzetünk a tétje.” 

Zárszavában dr. Meggyei Tamás professzor emerítus adott összefoglaló értékelést. „Bebizonyosodott, hogy az identitás most sem etnikai, vérségi, vagy genetikai jelenség, hanem lélek dolga, ahogy Karácsony Sándor mondta, vagyis szellemi minőség. Ez a pályázat azt igazolta, hogy vannak ebbe az irányba tartó törekvések, és hogy ezeket érdemes kiemelni és felmutatni” – fogalmazta meg az OSSKÁR-díj legfontosabb hozadékait.

Forrás: foepiteszek.hu

Borító- és fejléckép: A Wekerle Kispiac (Fotó: Jurassza Zsófia)

Pesti Monika