Ünnepelték a földmérőket

Beszámoló a Földmérő Világnap online konferenciáról

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2020. november 18-án tartotta online konferenciáját a Földmérő Világnap – Európai Földmérők és Térinformatikusok Nap alkalmából. A konferencia Programbizottságának elnöke, illetve levezető elnöke munkatársunk, Iván Gyula kataszteri főtanácsadó volt, a Társaság főtitkár-helyettese.

„Lemérni, felmérni a világot egy rendkívüli művészet. Lemérni valamit nagy felelősség. Nem engedhetjük meg, hogy kényelmesen végezzük.”

A Földmérő Világnap minden évben március 21-re esik, azonban a tavaszi pandémiás helyzet miatt az akkori konferencia elmaradt, így most került megrendezésre, sajnos online formában. A konferencia fent idézett mottója, a német polihisztortól, Alexander von Humboldtól származik, mely Humboldt és a nagy matematikus és földmérő Carl Friedrich Gauss-szal folytatott dialógusaiban van lejegyezve.

A Földmérő Világnap a Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG), az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) és az Amerikai Egyesült Államok Földmérő Társasága (NSPS) kezdeményezésére jött létre és minden évben, szerte a világon, a földméréshez kapcsolódó rendezvényeket szerveznek. A március 21-i dátum úgy került meghatározásra, hogy az minden évben beleesik az Egyesült Államok Földmérő Hetébe, mely ünnepségsorozatot az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Ronald Reagan rendelt el 5151. számú nyilatkozatában 1984. február 18-án.

Az Európai Földmérők és Térinformatikusok Napja az Európai Földmérők Tanácsának kezdeményezésére létrejött rendezvény, melyet napjainkban együtt tartanak a Földmérő Világnappal. A CLGE minden évben megnevez egy „Év Európai Földmérője” személyt, akit abban az évben megünnepelnek. Az elmúlt évben, 2019-ben ez a személy Eötvös Loránd volt. A 2020-as Év Európai Földmérője Piri reisz, teljes nevén Hadzsi Muhiddin Piri Ibn Hadzsi Mehmed (Gallipoli, 1465–70 – 1554 vagy 1555) oszmán török tengernagy és térképész. Az Újvilágot is ábrázoló világtérképet szerkesztett, amelyről csak az Atlanti-óceánt ábrázoló rész maradt fenn. Piri reisz térképe csak 1929-ben, a szultáni palota, a Topkapi Szeráj restaurálása közben került elő.

A konferenciánk előadásainak középpontjában a Fenntartható Fejlődés állt, melyet a CLGE is a 2020. év központi témájának határozott meg. Az ENSZ Fenntartható Fejlődés programja összesen 17 célt fogalmaz meg, azon belül 169 feladatot, 1034 eseményt, 1221 publikációt és 5285 intézkedést és mindezt 2030-as határidővel. Szakmánknak, a földmérésnek, térképészetnek, távérzékelésnek és térinformatikának rendkívül fontos szerepe van e célok elérésében.

A konferencia első szekciójában térképészeti és térinformatikai témákkal, a másodikban magával a fenntartható fejlődéssel, a harmadikban a műholdas, légköri, geofizikai kutatásokkal, míg az utolsó, negyedik szekcióban a távérzékelési technológiákkal és a mesterséges intelligencia alkalmazásával foglalkoztak.

Az LTK négy, igen sikeres előadással szerepelt:
Dr. Deák Márton főosztályvezető: Drónos épületfelmérési tapasztalatok és fejlesztések a Lechner Tudásközpontban
Iván Gyula kataszteri főtanácsadó: Átszámítás térképi vetületek között síkbeli transzformációval (egy kicsit másképp)
Jánossy András főosztályvezető: Jöttem, láttam, visszamennék, avagy Piri reisz útijelentése a szultáni birtokok budai vilajetben történő nyilvántartásáról
Dr. Kenyeres Ambrus osztályvezető: Fenntartható magasságmeghatározás műholdas technológiákkal a XXI. században
 

A konferencia igen sikeresnek volt tekinthető, hiszen több, mint 100 résztvevő hallgatta az előadásokat az online térben egyszerre. A résztvevők áttekintést kaptak a földmérés, térképészet, távérzékelés, térinformatika aktuális helyzetéről, a kapcsolódó technológiák felhasználásáról, hasznosíthatóságáról olyan globális kérdésekben is, mint a Fenntartható Fejlődés témaköre. A konferencia Iván Gyula zárszavával ért véget.

Az előadások videoanyagai hamarosan elérhetők lesznek a http://www.mfttt.hu honlapon.

Iván Gyula