Földmérő igazolványt a Lechner Nonprofit Kft.-nél (LTK) történő igénylés alapján lehet beszerezni. Az igénylőlap a honlapról letölthető, a kitöltés után a mellékletekkel együtt postán is beküldhető. Kérjük gondosan, olvashatóan és hiánytalanul töltse ki az adatlapot a gyors és akadálytalan ügyintézés érdekében. Személyes adatainak pontosan egyeznie kell a személyazonosságát igazoló okmányokon szereplőkkel, ellenkező esetben az elektronikus úton (Ügyfélkapus bejelentkezésen keresztül) indított egyszerűsített földmérő adatszolgáltatás során sikertelen lehet az azonosítás. Az igazolvány csak személyesen vehető át és a tulajdonosának laminálás előtt alá kell írnia. Az igazolványok a kiállítástól számított 10 évig érvényesek.

A kiadásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 4000,- Ft, melyet az LTK Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása 10032000-00332921-00000062 számú számlájára kell befizetni az LTK-tól igényelhető készpénz-átutalási megbízással, vagy közvetlenül a csekkszámlára átutalni „310. földmérő igazolvány” és az igazolvány tulajdonosának megjelölésével. Az igénylőlaphoz mellékelni kell a földmérő új keletű, igazolványkép méretű arcképét, a jogszabályban előírt szakképzettséget igazoló oklevél másolatát, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. A befizetést igazoló számlát az LTK a csekken feltüntetett névre és címre állítja ki akkor is, ha az (például a földmérő munkáltatója) nem azonos az igazolvány tulajdonosával.

Felhívjuk a tisztelt igénylők figyelmét, hogy tekintettel az 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti szervezeti átalakulásra, a 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) 28.§ (1a) értelmében 2019. április 1-től ideiglenes igazolványokat tudunk kiállítani.

Kapcsolattartó: Legyesiné Janik Katalin, Adatszolgáltató Osztály
Telefon: 36-1-460-4241
E-mail: katalin.janik@lechnerkozpont.hu
Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 8:30-12:30

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a terepi munkavégzéshez a földmérő a mérési jogosultságát a földmérő igazolványon túl a honlapról letölthető megbízólevéllel igazolja. Az igazolványok megszerzésének feltétele a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti képesítés. Az aktuális földmérő igazolványok publikus listájában megjelenő kódok értelmezése a következő:

  1. okleveles egyetemi végzettség
  2. főiskolai végzettség
  3. középfokú végzettség

Az aktuális földmérő igazolványok publikus listája

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8a) bekezdése szerint a nyilvántartásban szereplő személy a telephelyet, lakcímet és elérhetőségeit érintő adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.